Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

27°

8

Februari

58%

31°

26°

6

Mars

54%

31°

25°

5

April

54%

31°

27°

9

Maj

43%

30°

28°

18

Juni

42%

29°

29°

19

Juli

42%

30°

28°

20

Augusti

42%

29°

28°

21

September

41%

29°

28°

18

Oktober

39%

29°

28°

22

November

41%

28°

28°

23

December

44%

29°

28°

15