Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

27°

8

Februari

56%

31°

26°

6

Mars

53%

32°

26°

4

April

53%

32°

27°

9

Maj

42%

30°

28°

18

Juni

42%

30°

29°

18

Juli

42%

30°

28°

20

Augusti

41%

30°

28°

20

September

40%

29°

28°

17

Oktober

39%

29°

28°

22

November

40%

29°

28°

22

December

43%

30°

28°

14