Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

28°

27°

10

Februari

62%

29°

27°

8

Mars

61%

30°

27°

8

April

61%

31°

27°

10

Maj

43%

30°

28°

19

Juni

43%

29°

29°

20

Juli

43%

29°

28°

23

Augusti

44%

29°

28°

24

September

43%

29°

29°

20

Oktober

41%

28°

29°

22

November

41%

28°

28°

24

December

47%

28°

27°

19