Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

29°

-

12

Februari

56%

29°

-

9

Mars

55%

30°

-

8

April

51%

30°

-

9

Maj

49%

30°

-

18

Juni

46%

29°

-

21

Juli

47%

29°

-

21

Augusti

44%

29°

-

22

September

43%

28°

-

20

Oktober

42%

29°

-

21

November

44%

28°

-

19

December

50%

28°

-

16