Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

27°

12

Februari

65%

29°

27°

9

Mars

67%

30°

28°

8

April

63%

30°

28°

9

Maj

56%

30°

28°

18

Juni

50%

30°

29°

21

Juli

50%

29°

28°

22

Augusti

49%

29°

28°

23

September

48%

29°

29°

21

Oktober

46%

29°

29°

22

November

50%

29°

28°

21

December

60%

28°

28°

18