Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

27°

7

Februari

56%

30°

27°

5

Mars

51%

31°

27°

5

April

51%

31°

27°

9

Maj

39%

30°

28°

17

Juni

40%

30°

29°

17

Juli

41%

30°

29°

18

Augusti

41%

29°

29°

19

September

39%

29°

29°

17

Oktober

38%

29°

29°

21

November

40%

29°

28°

20

December

44%

29°

28°

13