Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

27°

7

Februari

58%

30°

27°

5

Mars

53%

31°

27°

4

April

54%

31°

27°

8

Maj

40%

30°

28°

17

Juni

40%

29°

29°

18

Juli

42%

30°

29°

19

Augusti

42%

29°

29°

19

September

40%

29°

29°

17

Oktober

38%

29°

29°

21

November

40%

29°

28°

21

December

44%

29°

28°

13