Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

27°

8

Februari

55%

31°

27°

6

Mars

49%

31°

27°

5

April

49%

31°

27°

9

Maj

38%

30°

28°

17

Juni

39%

30°

29°

18

Juli

40%

30°

29°

18

Augusti

40%

30°

29°

19

September

38%

29°

29°

17

Oktober

37%

29°

29°

21

November

39%

29°

28°

20

December

43%

30°

28°

13