Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

82%

24°

-

1

Februari

78%

25°

-

2

Mars

76%

29°

-

2

April

78%

34°

-

1

Maj

83%

38°

-

1

Juni

73%

38°

-

1

Juli

63%

37°

-

1

Augusti

66%

35°

-

1

September

77%

35°

-

0

Oktober

87%

33°

-

0

November

88%

29°

-

0

December

82%

26°

-

2