Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

21°

18°

13

Februari

55%

21°

19°

10

Mars

47%

20°

18°

13

April

47%

18°

17°

14

Maj

41%

15°

16°

17

Juni

37%

13°

14°

18

Juli

40%

12°

13°

20

Augusti

40%

13°

13°

18

September

40%

14°

13°

18

Oktober

44%

16°

14°

17

November

47%

18°

15°

14

December

48%

20°

16°

14