Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

18°

-

14

Februari

46%

18°

-

11

Mars

41%

16°

-

13

April

35%

12°

-

13

Maj

26%

-

15

Juni

25%

-

13

Juli

24%

-

14

Augusti

32%

-

12

September

36%

-

15

Oktober

38%

12°

-

17

November

42%

14°

-

14

December

41%

16°

-

15