Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

21°

-

9

Februari

50%

22°

-

7

Mars

47%

19°

-

8

April

45%

15°

-

9

Maj

36%

10°

-

9

Juni

33%

-

8

Juli

33%

-

8

Augusti

40%

-

8

September

44%

12°

-

9

Oktober

44%

14°

-

10

November

46%

17°

-

8

December

46%

20°

-

10