Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

20°

-

12

Februari

48%

20°

-

9

Mars

43%

17°

-

10

April

40%

14°

-

10

Maj

31%

-

12

Juni

29%

-

9

Juli

28%

-

10

Augusti

36%

-

10

September

40%

11°

-

11

Oktober

42%

14°

-

12

November

44%

16°

-

12

December

43%

18°

-

12