Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

23°

16°

8

Februari

56%

23°

17°

7

Mars

49%

21°

16°

10

April

50%

18°

15°

10

Maj

48%

14°

14°

11

Juni

46%

12°

13°

12

Juli

46%

11°

12°

12

Augusti

47%

13°

12°

13

September

47%

14°

12°

13

Oktober

50%

17°

13°

12

November

50%

19°

14°

11

December

48%

21°

15°

11