Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

24°

19°

8

Februari

52%

24°

19°

9

Mars

49%

22°

19°

11

April

49%

19°

17°

10

Maj

48%

16°

16°

11

Juni

41%

14°

14°

12

Juli

44%

13°

13°

12

Augusti

44%

14°

12°

14

September

46%

16°

13°

12

Oktober

51%

19°

14°

11

November

50%

21°

15°

9

December

48%

22°

17°

10