Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

24°

-

10

Februari

52%

24°

-

10

Mars

48%

22°

-

12

April

49%

19°

-

12

Maj

46%

16°

-

13

Juni

41%

14°

-

15

Juli

43%

13°

-

15

Augusti

43%

14°

-

16

September

46%

16°

-

15

Oktober

50%

18°

-

14

November

51%

20°

-

11

December

49%

22°

-

11