Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

22°

18°

9

Februari

55%

22°

19°

8

Mars

47%

21°

18°

10

April

47%

18°

17°

11

Maj

41%

15°

16°

14

Juni

36%

13°

14°

15

Juli

40%

12°

13°

17

Augusti

40%

13°

13°

15

September

40%

14°

13°

14

Oktober

44%

16°

14°

13

November

47%

18°

15°

11

December

48%

20°

16°

11