Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

20°

-

13

Februari

49%

20°

-

10

Mars

42%

18°

-

12

April

40%

14°

-

13

Maj

35%

11°

-

17

Juni

29%

-

17

Juli

32%

-

19

Augusti

32%

-

18

September

32%

10°

-

19

Oktober

38%

13°

-

16

November

41%

16°

-

14

December

40%

18°

-

15