Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

24°

20°

12

Februari

49%

23°

21°

11

Mars

44%

22°

20°

14

April

46%

19°

19°

13

Maj

42%

16°

18°

14

Juni

36%

14°

16°

16

Juli

41%

13°

15°

17

Augusti

39%

14°

14°

18

September

39%

16°

15°

18

Oktober

44%

18°

15°

16

November

45%

20°

16°

13

December

44%

22°

18°

14