Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

21°

16°

9

Februari

43%

21°

16°

9

Mars

38%

19°

16°

9

April

44%

16°

14°

9

Maj

43%

13°

12°

8

Juni

45%

10°

10°

7

Juli

42%

9

Augusti

43%

10°

9

September

42%

13°

10°

8

Oktober

43%

15°

11°

10

November

41%

17°

13°

9

December

39%

19°

15°

11