Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

20°

-

12

Februari

45%

20°

-

10

Mars

40%

18°

-

12

April

35%

15°

-

11

Maj

28%

11°

-

13

Juni

25%

-

13

Juli

25%

-

14

Augusti

35%

10°

-

11

September

39%

12°

-

14

Oktober

40%

14°

-

15

November

42%

17°

-

12

December

38%

19°

-

14