Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

23°

-

9

Februari

48%

22°

-

9

Mars

44%

21°

-

11

April

44%

18°

-

11

Maj

40%

14°

-

13

Juni

35%

12°

-

14

Juli

37%

11°

-

15

Augusti

37%

12°

-

15

September

38%

14°

-

15

Oktober

44%

16°

-

13

November

43%

19°

-

11

December

40%

21°

-

12