Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

20°

-

15

Februari

41%

20°

-

12

Mars

35%

18°

-

14

April

36%

16°

-

14

Maj

31%

12°

-

16

Juni

33%

-

14

Juli

33%

-

16

Augusti

37%

11°

-

14

September

38%

13°

-

15

Oktober

38%

15°

-

16

November

38%

17°

-

14

December

36%

19°

-

15