Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

21°

-

9

Februari

44%

21°

-

9

Mars

39%

19°

-

10

April

45%

17°

-

9

Maj

43%

13°

-

8

Juni

44%

11°

-

6

Juli

42%

10°

-

8

Augusti

44%

11°

-

9

September

43%

14°

-

8

Oktober

43%

16°

-

9

November

42%

18°

-

9

December

40%

20°

-

11