Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

24°

-

9

Februari

53%

24°

-

9

Mars

49%

22°

-

11

April

49%

20°

-

12

Maj

47%

17°

-

12

Juni

41%

14°

-

14

Juli

44%

14°

-

14

Augusti

44%

14°

-

15

September

47%

16°

-

13

Oktober

51%

19°

-

12

November

52%

21°

-

10

December

50%

23°

-

10