Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

19°

-

13

Februari

41%

19°

-

12

Mars

37%

18°

-

13

April

39%

15°

-

12

Maj

34%

12°

-

14

Juni

35%

-

12

Juli

34%

-

14

Augusti

37%

11°

-

13

September

38%

13°

-

13

Oktober

38%

15°

-

14

November

38%

16°

-

13

December

36%

18°

-

15