Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

22°

-

8

Februari

51%

22°

-

7

Mars

45%

19°

-

8

April

48%

15°

-

8

Maj

43%

11°

-

8

Juni

41%

-

7

Juli

39%

-

8

Augusti

45%

-

8

September

45%

13°

-

8

Oktober

46%

16°

-

9

November

46%

18°

-

9

December

44%

20°

-

10