Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

19°

-

15

Februari

42%

19°

-

13

Mars

35%

18°

-

14

April

32%

15°

-

15

Maj

28%

12°

-

18

Juni

28%

-

15

Juli

28%

-

16

Augusti

36%

11°

-

14

September

37%

13°

-

15

Oktober

39%

15°

-

16

November

39%

16°

-

14

December

36%

18°

-

16