Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

24°

-

7

Februari

48%

23°

-

8

Mars

46%

22°

-

10

April

46%

18°

-

9

Maj

44%

15°

-

10

Juni

39%

13°

-

13

Juli

41%

12°

-

13

Augusti

41%

13°

-

13

September

42%

15°

-

12

Oktober

47%

18°

-

11

November

46%

20°

-

9

December

42%

22°

-

9