Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

21°

18°

12

Februari

55%

21°

19°

9

Mars

48%

20°

18°

12

April

48%

17°

17°

14

Maj

42%

15°

16°

17

Juni

37%

12°

15°

18

Juli

41%

12°

14°

18

Augusti

41%

12°

13°

18

September

40%

14°

13°

17

Oktober

44%

15°

14°

16

November

46%

17°

15°

14

December

49%

19°

17°

13