Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

20°

18°

13

Februari

55%

21°

19°

10

Mars

47%

20°

19°

14

April

48%

17°

18°

15

Maj

42%

14°

16°

19

Juni

37%

12°

15°

19

Juli

41%

11°

14°

20

Augusti

41%

12°

13°

20

September

40%

13°

14°

19

Oktober

43%

15°

14°

19

November

46%

17°

15°

16

December

48%

19°

17°

15