Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

21°

-

9

Februari

49%

21°

-

9

Mars

43%

19°

-

9

April

46%

15°

-

8

Maj

42%

11°

-

8

Juni

40%

-

7

Juli

38%

-

8

Augusti

43%

-

9

September

44%

13°

-

8

Oktober

45%

15°

-

10

November

45%

17°

-

10

December

42%

20°

-

12