Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

21°

17°

14

Februari

46%

21°

18°

11

Mars

42%

20°

17°

15

April

44%

17°

16°

13

Maj

38%

14°

15°

17

Juni

34%

12°

14°

15

Juli

39%

12°

13°

16

Augusti

38%

13°

12°

17

September

37%

14°

13°

20

Oktober

37%

16°

13°

18

November

36%

18°

15°

17

December

37%

19°

16°

17