Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

20°

-

16

Februari

42%

20°

-

12

Mars

38%

19°

-

15

April

39%

16°

-

15

Maj

37%

13°

-

16

Juni

36%

11°

-

14

Juli

37%

10°

-

15

Augusti

39%

11°

-

15

September

37%

13°

-

17

Oktober

35%

14°

-

19

November

36%

16°

-

17

December

35%

18°

-

18