Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

21°

-

9

Februari

50%

21°

-

10

Mars

44%

19°

-

11

April

47%

16°

-

9

Maj

44%

12°

-

8

Juni

42%

-

7

Juli

41%

-

8

Augusti

46%

10°

-

9

September

45%

13°

-

9

Oktober

46%

15°

-

10

November

45%

17°

-

10

December

44%

19°

-

12