Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

2%

-2°

-

22

Februari

15%

-1°

-

20

Mars

28%

-

18

April

32%

-

17

Maj

34%

-

15

Juni

32%

11°

-

16

Juli

29%

14°

-

18

Augusti

31%

13°

-

18

September

24%

-

21

Oktober

18%

-

24

November

9%

-

22

December

2%

-

23