Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-6°

-

19

Februari

13%

-6°

-

19

Mars

24%

-3°

-

16

April

30%

-

15

Maj

34%

-

13

Juni

31%

11°

-

15

Juli

28%

14°

-

18

Augusti

29%

13°

-

18

September

23%

-

19

Oktober

20%

-

21

November

14%

-2°

-

19

December

5%

-5°

-

20