Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-5°

-

20

Februari

13%

-4°

-

19

Mars

24%

-2°

-

17

April

30%

-

15

Maj

33%

-

13

Juni

33%

11°

-

15

Juli

30%

14°

-

17

Augusti

30%

13°

-

17

September

24%

-

18

Oktober

19%

-

21

November

13%

-1°

-

21

December

4%

-4°

-

20