Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-5°

-

18

Februari

21%

-4°

-

14

Mars

29%

-

15

April

37%

-

13

Maj

40%

12°

-

15

Juni

43%

17°

-

15

Juli

42%

18°

-

17

Augusti

41%

17°

-

16

September

34%

12°

-

16

Oktober

28%

-

17

November

20%

-

17

December

13%

-3°

-

16