Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-

26

Februari

16%

-

22

Mars

24%

-

23

April

31%

-

19

Maj

37%

10°

-

17

Juni

34%

13°

-

18

Juli

30%

14°

-

22

Augusti

31%

14°

-

23

September

22%

10°

-

27

Oktober

20%

-

27

November

15%

-

26

December

8%

-

28