Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-7°

-

20

Februari

19%

-6°

-

15

Mars

27%

-3°

-

17

April

36%

-

12

Maj

40%

-

13

Juni

39%

13°

-

16

Juli

36%

14°

-

18

Augusti

36%

13°

-

18

September

28%

-

21

Oktober

24%

-

20

November

18%

-3°

-

20

December

10%

-5°

-

21