Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-1°

-

25

Februari

19%

-1°

-

19

Mars

26%

-

22

April

35%

-

17

Maj

38%

10°

-

18

Juni

40%

14°

-

18

Juli

38%

15°

-

19

Augusti

37%

15°

-

21

September

28%

11°

-

25

Oktober

24%

-

25

November

19%

-

26

December

12%

-

26