Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-1°

16

Februari

20%

13

Mars

29%

14

April

38%

12

Maj

42%

15°

10°

13

Juni

46%

20°

15°

14

Juli

45%

21°

17°

14

Augusti

44%

21°

18°

16

September

35%

16°

15°

16

Oktober

26%

10°

11°

17

November

19%

17

December

13%

15