Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-2°

-

17

Februari

25%

-2°

-

14

Mars

32%

-

14

April

39%

-

13

Maj

41%

15°

-

14

Juni

44%

20°

-

15

Juli

44%

20°

-

16

Augusti

43%

20°

-

17

September

36%

14°

-

16

Oktober

27%

-

17

November

21%

-

18

December

16%

-

17