Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-7°

-

15

Februari

19%

-6°

-

12

Mars

29%

-2°

-

12

April

36%

-

11

Maj

40%

10°

-

13

Juni

39%

14°

-

16

Juli

36%

15°

-

18

Augusti

37%

15°

-

17

September

30%

-

15

Oktober

26%

-

15

November

18%

-2°

-

15

December

11%

-6°

-

15