Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-7°

-

16

Februari

19%

-6°

-

12

Mars

28%

-2°

-

12

April

35%

-

10

Maj

39%

-

12

Juni

37%

14°

-

15

Juli

35%

15°

-

17

Augusti

36%

14°

-

16

September

29%

-

15

Oktober

25%

-

15

November

18%

-3°

-

15

December

10%

-6°

-

16