Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-9°

-

19

Februari

18%

-8°

-

15

Mars

26%

-4°

-

16

April

34%

-

12

Maj

38%

-

12

Juni

36%

12°

-

15

Juli

34%

13°

-

17

Augusti

34%

12°

-

16

September

27%

-

17

Oktober

24%

-

17

November

17%

-4°

-

18

December

10%

-7°

-

20