Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

-

23

Februari

15%

-4°

-

21

Mars

27%

-2°

-

20

April

32%

-

17

Maj

37%

-

15

Juni

33%

12°

-

17

Juli

28%

14°

-

20

Augusti

32%

13°

-

21

September

25%

-

24

Oktober

19%

-

25

November

14%

-1°

-

23

December

5%

-3°

-

25