Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

25

Februari

13%

23

Mars

24%

22

April

31%

21

Maj

37%

17

Juni

35%

11°

17

Juli

31%

14°

11°

18

Augusti

33%

14°

12°

18

September

25%

10°

11°

24

Oktober

21%

27

November

14%

25

December

5%

27