Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-6°

-

20

Februari

12%

-5°

-

19

Mars

23%

-2°

-

17

April

28%

-

16

Maj

34%

-

15

Juni

30%

12°

-

17

Juli

25%

15°

-

19

Augusti

27%

14°

-

19

September

21%

-

22

Oktober

20%

-

22

November

14%

-2°

-

19

December

5%

-4°

-

21